جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان با حضور مهندس زمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان با حضور مهندس زمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج

تاریخ ایجاد :۱۳۹۶/۰۵/۱۱   تعداد بازدید :۳۸۵