جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشکله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موارد با رسانه ها
ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری
همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشکلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشکلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
همکاری در زمینه تشکیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
انجام سایر امور محوله از جانب مافوق