غفور قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج
98/03/29 تا به اکنون

سعید ناجی - سرپرست فرمانداری کرج
98/01/28 لغایت 98/03/29

خسرو ارتقایی - سرپرست فرمانداری شهرستان کرج
97/11/13 لغایت 98/01/28

سیروس شفقی
96/9/30 لغایت 97/11/13

علی قنبرزمانی - سرپرست فرمانداری شهرستان کرج
95/7/4 تا 96/9/30

محمدتقی ایرانی
92/10/7 تا 95/7/4

علی اسدیان - سرپرست فرمانداری شهرستان کرج
92/5/14 تا 92/10/7

مهدی ایران نژاد
90/10/26 تا 92/5/14

عیسی فرهادی
88/9/2 تا 90/10/26

محمدجواد کولیوند
86/12/11 تا 88/9/1

احمد ضیائی
84/10/6 تا 86/9/10

وجه اله خدمتگذار
82/5/10 تا 84/10/5
 
حمیدرضا شهبازی
79/5/1 تا 82/5/9

شهاب الدین چاوشی
76/1/1 تا 79/5/1
 
حسنعلی ضیائی
73/5/11 تا 76/1/1
 
مهدی نادری
72/10/17 تا 73/5/11
 
سیدمحمد فیض اردکانی
1372 تا 1372
 
سیدطاهر موسوی
64/5/21تا72/4/22
 
محمد مزچی
1362 تا 1364

حسین فریدون
60/ 10/17تا 62/02/17
 
رضا صادقیان تهران
58/11/14 تا 60/10/13
ghgsdgf