پارک ایران زمین

فاز دوم پارک ایران زمین با مساحت دو هکتار، دارای 750 متر مربع زمین بازی، کتابخانه ، نمازخانه، سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان و فضای سبز در میدان اسبی در منطقه یک کرج در اسفند سال 88 به بهره برداری رسید.