شهرستان کَرَج یکی از شهرستان‌های استان البرز است. این شهرستان در شرق استان البرز قرار دارد.
این شهرستان پرجمعیت‌ترین شهرستان استان البرز است.مرکز این شهرستان،شهر کرج است.
 
۱ تقسیمات کشوری
۱.۱ تاریخچه
۱.۲ تقسیمات کنونی
۲ منابع
تقسیمات کشوری
تاریخچه
شهرستان کرج در سال ۱۳۳۳ تأسیس گردید،محدوده اولیه این شهرستان برابر با استان البرز کنونی بود تا اینکه شهرستان ساوجبلاغ در سال ۱۳۶۸ از کرج جدا شد،البته قلمرو اولیه شهرستان ساوجبلاغ علاوه بر قلمرو کنونی شامل دو شهرستان نظرآباد و طالقان نیز می‌شد،زمانی که استان البرز تأسیس شد،اشتهارد و فردیس نیز بخشی از شهرستان بودند،اما شهرستان اشتهارد در سال ۱۳۹۱ و شهرستان فردیس در خرداد سال ۱۳۹۲ از این شهرستان جدا شدند.
 
تقسیمات کنونی
این شهرستان شامل دو بخش است به نامهای بخش مرکزی و بخش آسارا.
 
بخش مرکزی شامل سه دهستان و پنج شهر می‌باشد که عبارتند از:
دهستان گرم‌دره
دهستان محمدآباد
دهستان کمال‌آباد
شهرها: کرج، ماهدشت، کمال‌شهر، محمدشهر و گرمدره.
بخش آسارا شامل سه دهستان و یک شهر می‌باشد که عبارتند از:
دهستان آدران
دهستان آسارا
دهستان نسا
شهر: آسارا